Praktische informatie

Hieronder vindt u een aantal praktische zaken omtrent turnen bij gymnastiekvereniging O.S.S. Voor informatie over de groepen en lestijden en informatie over het aanmelden, kunt u terecht op de desbetreffende pagina's. 

Algemene informatie

Locatie

De gymzaal bevindt zich in 'De Blauwe tram'. Dit is dezelfde locatie als de bibliotheek en de Mariaschool. 
Adres: 
Louis Davidscarre 1
2042 LZ Zandvoort 

Huisregels en voorwaarden

Om veilig en fijn te kunnen sporten hebben wij een aantal huisregels en voorwaarden. Deze krijgt u van ons samen met het inschrijfformulier, maar kunt u ook hieronder vinden. 

KNGU

Na inschrijving bij gymnastiekvereniging O.S.S wordt uw kind ook ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). 

Contributie

De contributie voor turnseizoen 2023 - 2024 bedraagt:

  • Recreatiegroep: €210.- 
  • Préselectiegroep: €240,-
  • Wedstrijdgroep: €370,-  

Daarnaast rekenen wij €10,- inschrijfkosten. 


Bij gymnastiekvereniging O.S.S. wordt de hoogte van de contributie voor nieuwe leden bepaald aan de hand van verschillende termijnen waarin een kandidaat-lid wordt ingeschreven. Er worden drie verschillende termijnen gehanteerd:
1. september - november
2. december - januari
3. februari - eind seizoen (uitgezonderd mei en juni)


Leden die in het eerste termijn lid worden, betalen het gehele contributiebedrag. Leden die in het tweede of derde termijn lid worden, betalen een gedeelte van het contributiebedrag. De hoogte van de contributie voor leden die lid worden in mei of juni, wordt apart berekend. 

Jeugdsportfonds

 Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen zijn bij ons welkom. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen bij het betalen van de contributie. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor  de regels en de veelgestelde vragen. 


Aanvragen lopen via het Jeugdsportfonds en wordt door de ouder of voogd gedaan. 

Opzegging van het lidmaatschap

Na aanmelding is uw kind lid gedurende het lopende seizoen tot de laatste les, doch in ieder geval tot 30 juni van dat turnjaar. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch, tot schriftelijke opzegging, verlengd.

Wilt u u het lidmaatschap van uw kind opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden mits het schriftelijk is doorgegeven vóór 1 juni van dat turnjaar bij het secretariaat: [email protected]. Een afmelding via de leiding telt niet als schriftelijke afmelding. Bij een te late afmelding is er sprake van automatische verlenging van het lidmaatschap en de hierbij bijkomende kosten. Na een goedgekeurde beëindiging van het lidmaatschap, wordt een lid uitgeschreven bij de KNGU en uit het eigen ledenbestand. Leden ontvangen hierover een bevestiging van de uitschrijving per e-mail van het secretariaat.

Het niet op tijd opzeggen van het lidmaatschap kost geld. Onder andere vanwege de aanmelding per 1 juli bij de KNGU.
Zegt u het lidmaatschap op tussen 1 juni en 1 september, dan kost dit € 35,- aan administratiekosten. Zegt u het lidmaatschap op tussen  en tot 1 september en 1 oktober, dan kost dit € 50,- aan administratiekosten. Zegt u het lidmaatschap op per 1 oktober van dat turnjaar, dan rekenen wij het volledige contributiebedrag. Mocht u niet betalen, dan zien wij ons genoodzaakt om de vordering uit handen te geven en melding te maken in het sportregister.